• share

ควรพักนานแค่ไหนระหว่างการออกกำลังกายแต่ละเซ็ต


คนส่วนใหญ่ใช้เวลามากเกินไปในการพักระหว่างการออกกำลังกายจนทำให้ใช้เวลาในการออกกำลังกายนานกว่าที่จำเป็น หากต้องการใช้เวลาในโรงยิมและออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมให้แน่นอน สวมนาฬิกาจับเวลาและตั้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่จะออกกำลังกายอีกครั้ง

          ระยะพักระหว่างการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับเป้าหมายและโปรแกรมการออกกำลังกายของคุณทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การออกกำลังกายหนักๆอาจต้องใช้เวลาพักระหว่างออกกำลังกาย 2 -3 นาที ในขณะที่การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อควรมีช่วงเวลาพักสั้นลง ตามผลการวิจัยที่ตีพิมพ์วารสาร Strength and Conditioning เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการออกกำลังกายอย่างสูงสุดคุณต้องมีเวลาในการพักอย่างเพียงพอเพื่อให้กล้ามเนื้อมีโอกาสฟื้นตัว


คุณสามารถระยะเวลาที่ใช้ในการพักระหว่างออกกำลังกาย ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

เป้าหมาย : การฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance)

จำนวนครั้ง (Reps) : 12 -20

เวลาพัก : 30-45 วินาที

เป้าหมาย : การเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ (Muscle Hypertrophy)

จำนวนครั้ง (Reps) : 6 - 12

เวลาพัก : 60-90 วินาที

เป้าหมาย : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

จำนวนครั้ง (Reps) : 3-5

เวลาพัก : 2 - 4 นาที

เป้าหมาย : พลังของกล้ามเนื้อ

จำนวนครั้ง (Reps) : 1 - 3

เวลาพัก : 3- 5 นาที

          ช่วงเวลาที่พักไม่ควรจะใช้เพื่อพักเหนื่อยอย่างเดียว แต่ควรใช้เวลาพิเศษเหล่านี้ออกกำลังกล้ามเนื้อด้วย Foam Roller เพื่อให้กล้ามเนื้อมีการจัดระเบียบและพร้อมสำหรับการฝึกในเซ็ตถัดไป

 


Cr. http://www.mensfitness.com/training/pro-tips/trainer-qa-how-much-should-i-rest-between-sets

Related Stories

  • 3 วิธีปลดล็อกร่างกายให้คุณการออกกำลังกายได้อย่างเต็มรูปแบบ

  • 8 เหตุผลดีๆ ที่ผู้หญิงควรหันมาออกกำลังกายด้วยวิธียกน้ำหนัก

  • 6 ขั้นตอนการออกกำลังกายปรับรูปร่างให้ได้สัดส่วน

  • 9 เคล็ดลับมหัศจรรย์เพื่อก้นที่เนียนเรียบและเซ็กซี่

  • นอนหลับอย่างไรให้หุ่นดี?

  • ความเชื่อ VS ความจริงเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

  • 5 เครื่องออกกำลังกายในฟิตเนสที่คุณไม่ควรใช้

  • เคล็ดลับการออกกำลังกายท่า Pull-up ให้สำเร็จ