• share

ท่าที่ใช้ในการกระโดดเชือก
ท่าที่ 1  ( การกระโดดแบบขาคู่ เน้นที่ปลายเท้า )

- กระโดดแบบ ข้ามเชือก กระโดด 1 เสร็จแล้ว และกระโดดรอเชือก

อีก 1 ครั้ง เป็นกระโดด 2 ครั้ง ต่อ 1  รอบเชือก ( กระโดดแบบช้า )

- กระโดดแบบ  1 ต่อ 1 กระโดดข้ามเชือกและกระโดดข้ามต่อเลย

( แบบเร็ว )

ท่าที่ 2 ( กระโดดท่าสลับเท้า )

            - กระโดด นำเท้าขวาไปด้านหน้าและเท้าซ้ายไปด้านหลัง

ในลักษณะ ก้าวเท้า

            - กระโดด นำเท้าซ้ายไปด้านหน้าและเท้าขวาไปด้านหลัง

ในลักษณะ ก้าวเท้า (สลับกับเท้าแรก)

ท่าที่ 3 (กระโดดแบบ กางขา – หุบขา )

            - เชือกพาดพื้นกระโดดข้ามเชือกแล้ว จึงกางขา

            - กระโดดอีกครั้งก็หุบขา ( ชิดเท้า ) ทำสลับกัน 


ท่าที่ 4 (กระโดดแบบบิดเอว)

            - เชือกพาดพื้นกระโดดแบบบิดเอวไปทางซ้าย

            - เชือกพาดพื้นกระโดดแบบบิดเอวไปทางขวา (สลับกัน)


*ก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง ควร ยืดเหยียบกล้ามเนื้อ เพื่อลดการบาดเจ็บ ของกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 10-15 นาที 


ข้อมูล โดย ครูแบงค์ สิทธิพันธ์ 

 

Related Stories

  • ความเร็วในการวิ่งมีผลต่อร่างกายอย่างไร

  • ทำไมยิ่งอายุมากยิ่งลดน้ำหนักยากขึ้น

  • เดินหรือวิ่ง ? เลือกออกกำลังกายแบบไหนดี

  • ออกกำลังกายตอนท้องว่าง เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่

  • วิ่งอย่างไรไม่ทำร้ายหัวเข่า

  • 10 วิธีออกกำลังกายยอดนิยมที่ไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง

  • ไม่ออกกำลังกาย 2 อาทิตย์ จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้าง?

  • ไขมันส่วนไหนของร่างกายที่อันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด