• share

ลดความเครียดด้วยการปั่นจักรยาน


    วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีนอกเหนือจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วยังต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเดินออกกำลังกาย โยคะ แอโรบิค ว่ายน้ำ หรือแแม้แต่การเคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจวัตรประจำวันเป็นเวลา 30 นาทีก็ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้

    นอกจากนี้การปั่นจักรยานก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกทั้งยังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนแห่งความสุขมีการศึกษาพบว่าการปั่นจักรยานไปทำงานช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี
           
    Stephane Brutus, Roshan Javadian และ Alexandra Panaccio ทีมนักวิจัย ได้ทำการศึกษาโดยเปรียบเทียบวิธีการในการเดินทางทั้งการปั่นจักรยาน ขับรถและการขนส่งสาธารณะและวัดระดับความเครียดและอารมณ์ในที่ทำงาน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการปั่นจักรยานไปทำงานเป็นวิธีการที่ดี เพราะจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่ปั่นจักรยานไปทำงานมีระดับความเครียดลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน 45 นาทีแรกของการทำงานซึ่งมากกว่าคนที่เดินทางโดยรถยนต์เสียอีก
    

    ทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากพนักงาน123 คนที่ Autodesk ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ใน Old Montreal โดยใช้การสำรวจทางเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกในการเดินทางและรูปแบบการเดินทาง เพื่อสำรวจความแตกต่างระหว่างการรับรู้ถึงความเครียดและอารมณ์ซึ่งเป็นภาวะชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากลักษณะบุคลิกภาพและอารมณ์

    ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกในการเดินทางและรูปแบบการเดินทางเพื่อสำรวจความแตกต่างระหว่างการรับรู้ถึงความเครียดและอารมณ์ซึ่งเป็นภาวะชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากลักษณะบุคลิกภาพและอารมณ์
           
    การศึกษาได้ประเมินผลตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ตอบแบบสอบถามภายใน 45 นาทีหลังจากเข้าทำงาน เพื่อให้ได้ความรู้สึกที่เป็นจริงมากขึ้นในช่วงเวลาการประเมินความเครียดและอารมณ์ของพนักงานเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่เป็นจริงมากขึ้นในช่วงเวลาการประเมินความเครียดและอารมณ์ของพนักงาน
    
    ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเครียดและอารมณ์ในตอนเช้าเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของวัน
ผู้วิจัยคาดหวังว่ารัฐบาลอเมริกันจะได้ตระหนักถึงปัญหาการจราจรติดขัดและมลภาวะต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงานและมีการส่งเสริมทางเลือกในการเดินทางอย่างเช่น
การเดินและการปั่นจักรยานมากขึ้นReference
11. Cycling to Work May Help Beat Stress and Increase
Your Work Output
http://food.ndtv.com/health/cycling-to-work-may-help-beat-stress-and-increase-your-work-output-1715618

Related Stories

  • เชื่อหรือไม่ ชั่งน้ำหนักทุกวันอาจช่วยทำให้คุณลดน้ำหนักได้

  • รับมือกับความเครียดในแต่ละวันด้วยการออกกำลังกาย

  • ท่าที่ใช้ในการกระโดดเชือก

  • 10 เคล็ดลับลดไขมันหน้าท้องสุดแปลกแต่ได้ผลจริง

  • เคล็ดลับสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งแรก

  • 6 พฤติกรรมที่ทำให้ร่างกายเผาผลาญช้าลง

  • 10 วิธีการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ตลอดชีวิต

  • ทำไมยิ่งอายุมากยิ่งลดน้ำหนักยากขึ้น