• share

ขั้นตอนการชำระเงิน

   1. กรุณาชำระเงิน โดยโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้

       

       ชื่อบัญชี บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำกัด สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 

       เลขที่บัญชี 214-2-10737-0

   2. หากท่านชำระเงินแล้ว กรุณาเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเเจ้งโอนเงิน 

   3. จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินทางอีเมลล์ภายใน 3 วันทำการ 


Payment Method

   1. Please make bank transfer to account details as below. 

       

       Payment method : Bank Transfer

       Bank Account : TMB Bank Public Company Limited

       Account Name : WOODY WORLD CO.,LTD 

       Account ID : 214-2-10737-0

   2. Please scroll down and fill out the form below and click submit 

   3. Please wait for email comfirmation within 3 days  


แจ้งโอนเงิน / Transfer money detail